top of page

Persoonlijke ontwikkeling

Teamontwikkeling bij Studio Werkplezier gaat altijd over openheid, veiligheid en vertrouwen om jezelf te kunnen zijn in het team. Zodat iedereen de ruimte voelt om van toegevoegde waarde te kunnen leveren en elkaar zo te versterken. Dat betekent ook moeilijke gesprekken met elkaar kunnen voeren. Want ‘waar het schuurt, raakt het’. Alleen zo krijgen drijfveren, energie en plezier de ruimte om een team te laten floreren!

Teamontwikkeling kan in de vorm van een langlopend programma (1 – 1,5 jaar), een kortlopend programma (0,5 jaar)
of eenmalige teamsessie of training.

TeaMontwikkeling

Studio Werkplezier_Illustratie web LR_1.png

Teamontwikkelprogramma

Jullie willen een sterk team, waarin alle teamleden tijd, ruimte en aandacht krijgen om zich te ontwikkelen. En dat er optimale afstemming is tussen de ontwikkeling van de teamleden, van het team en van de organisatie. Dat doen we in een programma bestaande uit coaching, training, teamsessies, opdrachten en gesprekken. Ieder teamlid gaat met zijn persoonlijke ontwikkeldoelen aan de slag en samen werken we aan de doelen van het team. Op deze manier werken we in en aan een cultuur van ontwikkelen en verbeteren vanuit veiligheid en vertrouwen.

Studio Werkplezier_Illustratie web LR_6.png

Teamsessie

Jullie willen een bepaald onderwerp of thema met elkaar bespreken onder begeleiding van een externe deskundige. Omdat jullie het idee hebben dat het samen beter kan. En de behoefte hebben aan een andere invalshoek. Een teamsessie bestaat uit verschillende werk- en gespreksvormen, afhankelijk van het doel en behoefte. Deze kunnen eenmalig worden ingezet of in een serie van teamsessies.

SWP_DISC illustratie (2).png

DISC trainingstraject

DISC is een methode waarin deelnemers een vragenlijst invullen over samenwerken en communicatie. Er komt een persoonlijk gedragsprofiel, opgebouwd uit de welbekende kleuren groen, geel, blauw en rood. Door deze eenvoudige methode kun je snel werken aan het verbeteren van de samenwerking. Iedereen leert zichzelf en elkaar beter kennen. Vanuit deze inzichten leren deelnemers zich aan elkaar aan te passen en elkaar in te zetten op kwaliteiten.

bottom of page